Menu
Kontakt Szukaj
Mutter küsst Kind

Informacje o firmie

Queisser Pharma Poland Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 39

02-672 Warszawa

e-mail: [email protected] 

Office: +48 22 487 52 54

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000685744

NIP 521 378 72 74

REGON 367423839

Kapitał zakładowy 2 000 000 PLN w pełni opłacony

Implementacja techniczna / Software development / HTML 
GFE Media GmbH (www.gfe-media.de)