Menu
Kontakt Szukaj
Współpraca

Szanowni Państwo, zapraszamy do współpracy, w ramach której będą mogli Państwo dowiedzieć się więcej o produktach z szerokiej gamy Protefix oraz otrzymać materiały i próbki dla swoich pacjentów.
Aby wziąć udział w programie, prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Współpraca

Main
Zawód*
Liczba wykonywanych protez zębowych miesięcznie*
Protezy zębowe najczęściej przekazywane są osobom w wieku:*
Najczęściej pacjenci proszą o wsparcie, ponieważ mają problemy z:*
Chciałbym otrzymać materiały i próbki Protefix
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych powyżej
Potwierdzam, że zapoznałem się z podanymi informacjami o przetwarzaniu moich danych*
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Queisser Pharma Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 39 (dalej jako „Spółka”).
 • Pana/Pani dane będą przetwarzane do czasu wycofania Pani/Pana zgody lub ustania celu przetwarzania.
 • Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji marketingowych oraz wysyłki materiałów i próbek Protefix.
 • Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.
 • Ma Pani/Pan także prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Aby ułatwić Pani/Panu korzystanie ze swoich praw, może się Pan/Pani skontaktować z nami poprzez e-mail, wysyłając wiadomość na adres [email protected] lub pocztą tradycyjną na wyżej podany adres Administratora (ADO).
 • Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych w obu powyższych przypadkach jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda (art. 6.1.a przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”)).
 • W przypadku wyrażenia zgody na wysyłkę materiałów i próbek Protefix, Administrator będzie udostępniał Pani/Pana dane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę przesyłki pod wskazany przez Panią/Pana adres.
 • Administrator może także udostępnić Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to wynikało z obowiązku nałożonego na Administratora przez przepisy prawa.
 • Administrator na potrzeby przetwarzania Pani/Pana danych osobowych korzysta z podmiotów działających na rzecz Administratora w oparciu o powierzenie przetwarzania danych. Mogą to być dostawcy systemów informatycznych, np. dostawca usługi poczty e-mail, niezbędnych do realizacji celu przetwarzania.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

*pola obowiązkowe

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Queisser Pharma Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 39 (dalej jako „Spółka”). Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, odpowiedzi na Pana/Pani zapytania oraz zapewnienia z Panem/Panią kontaktu. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować pod adresem: odo(at)queisser.pl. Więcej informacji na temat m.in. celów przetwarzania Państwa danych osobowych oraz praw jakie Państwu przysługują można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: www.protefix.pl/ochrona-danych/